Bizi takip edin:

Microsoft Purview Compliance

Microsoft Purview, kuruluşunuzun verilerinin korunması ve yönetmenizi sağlayan risk ve uyumluluk çözümleridir. Bu çözümler Microsoft Teams, Sharepoint, Onedrive, Exchange Online, endpoint hizmetlerini desteklemektedir. Microsoft Purview, bulut uygulamaları ve cihazlar arasında hassas verileri koruma, veri risklerini belirleme ve mevzuata uyumluluğu gereksinimlerini yönetme çözümlerini içermektedir.
10235-icon-service-Identity-Governance

Microsoft Purview risk ve uyumluluk çözümleri

Microsoft Purview, Microsoft 365'te bulunan hizmetleri destekleyen risk ve uyumluluk çözümlerini içerir. Bu hizmetler Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange ve diğerlerini içerir. Bu uyumluluk ve risk çözümleri, kuruluşunuzun şunları yapmasına yardımcı olur:

  • Bulutlar, uygulamalar ve cihazlar arasında hassas verileri koruma
  • Veri risklerini belirleme ve mevzuat uyumluluğu gereksinimlerini yönetme
  • Mevzuat uyumluluğuyla başlayın

Microsoft Purview birleşik veri idaresi çözümleri

Microsoft Purview, şirket içi, çoklu bulut ve hizmet olarak yazılım (SaaS) varlığınız genelinde veri hizmetlerini yönetmenize yardımcı olan birleşik veri idaresi çözümleri içerir. Buna Azure depolama hizmetleri, Power BI, SQL veya Hive gibi veritabanları, Amazon S3 gibi dosya hizmetleri ve daha fazlası dahildir.

Bu idare çözümlerine, kuruluşunuzun aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlayacak araçlar sağlayan Microsoft Purview idare portalı aracılığıyla erişilebilir:

  • Veri sınıflandırması ve uçtan uca köken içeren tüm veri varlığınızın güncel bir haritasını oluşturun
  • Hassas verilerin varlığınızda nerede saklandığını belirleyin
  • Veri tüketicilerinin değerli verileri bulması için güvenli bir ortam oluşturun
  • Verilerinizin nasıl depolandığı ve kullanıldığı hakkında içgörüler oluşturun

Faydalar

Insider Risk Management

Microsoft Purview - Insider Risk Management, kuruluşunuzdaki kötü amaçlı ve yanlışlıkla yapılan aktiviteleri algılamanıza, araştırmanıza ve eyleme geçirmenize olanak tanıyarak iç riskleri en aza indirmenize yardımcı olan bir uyumluluk çözümüdür. Insider risk ilkeleri, kuruluşunuzda tanımlanması ve algılanması gereken risk türlerini tespit edilmesine imkan sağlar. Riskli etkinlikleri belirledikten sonra, bu riskleri azaltmak için eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Insider risk yönetimi iş akışı, kuruluşunuzdaki iç riskleri tanımlamanıza, araştırmanıza ve harekete geçmenize yardımcı olur. Odaklanmış ilke şablonları, Microsoft 365 hizmeti genelinde kapsamlı etkinlik sinyalleri ve uyarı ve olay yönetimi araçlarıyla, riskli davranışları hızla tanımlamak ve üzerinde işlem yapmak için eyleme dönüştürülebilir içgörüleri kullanabilirsiniz.

Communication Compliance

Communication Compliance, E-posta ve Teams iletişimleri için küfür, tehdit, taciz, uygunsuz iletişimler, hassas verileri izleme ve mevzuata uyumluluğu izleme gibi olayları algılama, yakalama, düzeltme eylemleri gerçekleştirerek bu riskleri en aza indirmenize yardımcı olur.

Teams yönetim merkezinde varsayılan olarak etkin olan Teams iletilerindeki Bir sorun bildir seçeneği, kuruluşunuzdaki kullanıcıların ilke için iletişim uyumluluğu gözden geçirenleri tarafından gözden geçirmek üzere uygunsuz iç kişisel ve grup sohbeti iletileri göndermesine olanak tanır. Bu iletiler, Teams grubundaki ve özel sohbetlerdeki iletileri raporlamayı destekleyen varsayılan bir sistem ilkesi tarafından desteklenir.

Information Barriers

Information Barriers (IB), Microsoft Teams, SharePoint Online ve OneDrive İş gruplar ve kullanıcılar arasında iki yönlü iletişimi ve işbirliğini kısıtlamanıza olanak tanıyan bir uyumluluk çözümüdür. IB, genellikle çıkar çatışmalarını önlemeye ve kullanıcılarla iki kuruluş arasındaki iç bilgileri korumaya yardımcı olabilir.

Örneğin, Enrico Bankacılık segmentine, Pradeep ise Mali müşavir segmentine aittir. Enrico ve Pradeep birbirleriyle iletişim kuramazlar çünkü kuruluşun IB politikası bu iki segment arasındaki iletişimi ve işbirliğini engellemektedir. Ancak, Enrico ve Pradeep İK'daki Lee ile iletişim kurabilir.

Microsoft Purview Audit

Microsoft Purview Audit, kuruluşların güvenlik olaylarına, adli soruşturmalara, dahili soruşturmalara ve uyumluluk yükümlülüklerine etkin bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için tümleşik bir çözüm sunar. Microsoft 365 hizmet ve çözümünde gerçekleştirilen kullanıcı ve yönetici işlemi, kuruluşunuzun denetim günlüğüne kayıt edilir. Bu olaylara ilişkin denetim kayıtları, kuruluşunuzdaki güvenlik operasyonları, BT yöneticileri, uyumluluk ve yasal müfettişler tarafından aranabilir.

Denetim, olası ihlalleri araştırmanıza ve tehlikenin kapsamını belirlemenize yardımcı olabilecek önemli olay verileri sağlar. Bu diyagram, incelemeler için beş kullanıcı odaklı olayı göstermektedir: kullanıcı olayları, e-posta olayları, Microsoft Teams olayları, dosyalar ve aramalar.

Microsoft Purview eDiscovery

Microsoft Purview eDiscovery, kuruluşların Microsoft 365 ve Office 365'da içerik aramak ve dışarı aktarmak için kullanabileceği temel bir arama aracı sağlar. eDicovery, elektronik bilgileri yasal, mevzuat veya iş nedenleriyle tanımlama, toplama ve denetleme sürecidir. Exchange Online, OneDrive İş, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft 365 Grupları ve Yammer ekiplerinde veri ve içerik aramak için Microsoft Purview Ediscovery kullanabilirsiniz. eDiscovery aramasında posta kutularında ve Sharepoint sitelerde arama yapabilir, ardından analiz ve gözden geçirme için arama sonuçlarını dışarı aktarabilirsiniz.

Purview eDiscovery Detaylı Özellikler

Yediemin yönetimi: Ortamınızdaki veri yedieminlerini ve kaynaklarını belirleyip koruyun.

Bulut ekleri: Bir belgenin hangi sürümünün bir bulut ekinde paylaşıldığını toplayın ve belirleyin.

Konuşma yazışması: Konuşmalarda bağlamı daha iyi takip edebilmek ve incelemeleri daha kolay yürütebilmek için Microsoft Teams ve e-postalar aracılığıyla yazışın.

Tahmine dayalı kodlama: İşe özel tahmine dayalı kodlama modüllerini önceliklendirme için eğiterek incelenecek içerik miktarını azaltın.

Microsoft Information Protection

Microsoft Information Protection, dokümanlarınızı, verilerinizi, e-postalarınızın sınıflandırılmasını, etiketlemenizi, korumanızı ve izlemenizi sağlar. MIP ayrıca Microsoft Purview Information Protection tarafından kullanılan Azure Rights Management şifreleme hizmetini de sağlayarak koruma sağlar.

Information Protection Detaylı Özellikler

Veri keşfetme: Şirket içi, SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, uç noktalar ve Microsoft dışı bulut uygulamaları genelinde sınıflandırma yapmak için bekleyen ve kullanımdaki verileri tarayın.

Veri sınıflandırması: Yerleşik ve eğitilebilir sınıflandırıcılarla hassas bilgileri veya özel verileri tanımlamak için etiketler uygulayın.

Etkinlik gezgini: Hassas verilerinizle ilgili kullanıcı etkinliklerini ve bu verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlayın.

İçerik gezgini: Hassas veriler içeren belgelere daha derinlemesine görünüm ve veri koruma ilkeleri oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz bağlamı elde edin.

Microsoft Data Loss Prevention

Şirketlerin finansal veriler, kişisel veriler, kredi kartı numaraları, sağlık bilgileri veya TC Kimlik numaraları gibi hassas bilgileri vardır. Bu hassas verilerin korunmasına ve risklerin azaltılmasına yardımcı olmak için, kullanıcılarının bunlara sahip olmaması gereken kişilerle uygunsuz bir şekilde paylaşmasını önlemek için kullanılan çözüme Data Loss Prevention (DLP) denir. DLP ilkeleri oluşturarak Exchange Online, OneDrive, Sharepoint, Teams ve Endpoint gibi konumlarda hassas verilerin paylaşılmasını önleyebilirsiniz.

Data Loss Prevention​ Ekran Görüntüleri

Workshop Çalışmaları

Mitigate Compliance and Privacy Risks Workshop

Müşterilerimize Modern Çalışma ortamlarındaki potansiyel veri sızıntıları ve veri hırsızlığı örnekleri sunmak için tasarlanmış bir çalışmadır. Bu atölye çalışması sayesinde müşterilerimizin Microsoft 365 E5 ile ilişkili teknolojilerini kullanarak yaygın kurumsal ilkelerden sapmaları belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

Protect and Govern Sensitive Data Workshop

Müşterilerimize kendi Modern Çalışma ortamlarında bulunan kurumsal verilerdeki gizlilik ve yasal risklere ilişkin örnekler sunmak üzere tasarlanmış bir çalışmadır. Microsoft 365 E5 ile ilişkili teknolojiler aracılığıyla müşterilerimizin riskleri gidermesi için cazip yollar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

cloud-workshop

İş Ortakları

Microsoft Çözümlerinde Uzman Destek

Microsoft çözüm ve teknolojilerinde deneyimli ve uzman bir ekiple çalışmaya hazır mısınız?

msp-partner-logo
27

27+ Yıl İş Ortaklığı Geçmişi

Microsoft ile uzun yıllara dayanan bir iş ortaklığı geçmişimiz var.

Türkiye Yılın Partneri Ödülü

Microsoft tarafından son 14 yılda 10 defa yılın iş ortağı seçildik.

Türkiye'de İlk Azure Expert MSP

Azure Expert Yönetilen Hizmetler Sağlayıcısı (MSP) unvanını Türkiye'de ilk alan Microsoft iş ortağıyız.

Gelişmiş Uzmanlıklarımız

Gelişmiş uzmanlıklar, Microsoft'un en yüksek hizmet sağlama standartlarını karşılama yetenekleri kapsamında denetlemeden geçen iş ortaklarına verilir.
Calling for Microsoft Teams
İş ortaklarının Microsoft 365 Telefon Sistemini dağıtma konusunda kanıtlanmış başarılarını ve kapsamlı uzmanlığını sergilemeleri için bir araç sağlar.
Cloud Security Advance
Microsoft Azure, hibrit ve çoklu bulut ortamlarının güvenliğinin uzmanlığını kapsayan Microsoft iş ortaklarının almaya hak kazanabildiği bir yetkinlik rozetidir.
Threat Protection
Şirketinizin Microsoft tehdit koruması veya Microsoft bulut uygulaması güvenliği iş yüklerini dağıtma konularında kanıtlanmış, doğrulanabilir hizmet sunar.
​Windows Virtual Desktop
Microsoft Windows Sanal Masaüstü gelişmiş uzmanlığı, bir iş ortağının Windows Sanal Masaüstü kullanarak Azure üzerinde sanallaştırılmış masaüstlerini ve uygulamaları dağıtma ve ölçeklendirme konusundaki derin uzmanlığını doğrular.
Adoption and Change Management
Müşterilerinizin istenen iş sonuçlarını gerçekleştirmesi için, kullanıcılarının yeni hizmetleri benimsemesi ve yeni davranışları benimsemesi çok önemlidir. Benimseme ve Değişiklik Yönetimi Gelişmiş Uzmanlığı, müşterilerin yeni süreçlere ve davranışlara başarılı bir şekilde geçmelerine yardımcı olur.
Identity and Access Management
Kimlik ve Erişim Yönetimi Gelişmiş Uzmanlığı, kuruluşunuzun Microsoft Identity iş yüklerini dağıtma konusunda kanıtlanmış, doğrulanabilir uzmanlığı sergilemesi için bir araç sağlar.
Modernization of Web Apps
Web Uygulamalarının Modernizasyonu ve DevOps pratikleri ile etkin bir uygulama yönetme ortamına olanak tanır. Azure’un geliştirmeden başlayarak dağıtma, yönetme ve monitör etme hizmetleriyle uçtan uca bir platform hizmeti sunar.
WS/SQL Migration
Windows Server ve SQL Server tabanlı iş yüklerini Microsoft Azure'a taşıma ve optimize etme konularında şirketlere olanak tanır.
Information Protection & Governance
Bilgi Koruması ve Yönetişim Gelişmiş Uzmanlığı, şirketinizin Microsoft Bilgi Koruma iş yüklerini dağıtma konusunda kanıtlanmış, doğrulanabilir uzmanlığı sergilemesi için bir araç sağlar.

Uzman Ekibimiz

Microsoft yazılım ve çözümlerinde sertifikalandırılmış uzman bir ekibe sahibiz.

İletişime Geç

"*" gerekli alanları gösterir

Ad- Soyad*
Pazarlama Faaliyetleri Onayı
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Start typing to see you are looking for.