CI / CD Setup with Azure DevOps & Jenkins

CI/CD süreçleri ile birlikte derleme ve dağıtım süreçlerinizi otomatikleştirerek teknik işlere daha az, yeniliklere ise daha çok odaklanın.

GitHub'da oluşturduğunuz her şeyi derleyin, test edin ve dağıtın. GitHub çekme istekleri(pull requests), denetimleri ve durumlarıyla sağlanan derinlemesine tümleştirme sayesinde tüm platformlarda hızlı ve güvenilir derlemeler elde edin.

Kubernetes, VM'ler, Azure Functions, Azure Web Apps veya başka bir buluta dağıtın. Sizin için doğru olan ve her aşamada kalite sunan bir dağıtım stratejisi oluşturmak için aşamaları, geçitleri ve onayları kullanın. Jenkins gibi diğer CI sistemlerinden bile dağıtım yapabilirsiniz.

Jenkins

Faydalar

İş Ortakları

Neden Biz?

Uzmanlıklarımız

  • Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization
  • Threat Protection Advanced Specialization
  • Adoption and Change Management Advanced Specialization​
  • Windows Virtual Desktop Advanced Specialization ​
  • Identity and Access Management Advanced Specialization ​
  • Information Protection & Governance Advanced Specialization ​
  • Modernization of Web Apps Advanced Specialization​
  • WS/SQL Migration Advanced Specialization​

İletişime Geç

Ad - Soyad*
Pazarlama Faaliyetleri Onayı
KVKK Onayı*